Wysokość wpisowego zwiększa się wraz ze zbliżającym się terminem zawodów. O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Terminy i wysokości opłaty:

90 PLN - I termin (do 30 listopada 2019 r.) 
110 PLN - II termin (do 31 grudnia 2019 .)
120 PLN - III termin (do 31 stycznia 2020 r.)
130 PLN - IV termin (do 29 lutego 2020 r.)
140 PLN - V termin ( do 31 marca 2020 r.)
150 PLN - VI termin ( do 30 kwietnia 2020 r.)
160 PLN - VII termin ( do 31 maja 2020 r.)
170 PLN - VIII termin (w dniach 1 - 12 czerwca 2020 r.)
200 PLN - w dniu zawodów

Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej, Po opłaceniu 10 zł ,w terminie do 24 maja, opłata startowa może być przeniesiona na innego (nowego) zawodnika oraz można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu. Po tym terminie zmiany nie będą wprowadzane.