BIEG GLADIATORA

IMPREZA KIEROWANA JEST DO KAŻDEJ OSOBY, KTÓRA CHCIAŁABY SPRAWDZIĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI W EKSTREMALNYCH WARUNKACH NA DYSTANSACH:

NORMAL - 7KM, 40 PRZESZKÓD

EXTREME - 11 KM, 60 PRZESZKÓD

JUNIOR (6-11) - 1 KM, 15 PRZESZKÓD

 

MIEJSCE IMPREZY

 

JEZIORO BIELAWSKIE

WYSOKA 1
BIELAWA

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 

INFORMACJE OGÓLNE - BIEG GLADIATORA

 

Limit miejsc dla uczestników wynosi 980 osób.
Uczestnikiem Biegu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która
ukończyła 16 lat - za zgodą opiekuna prawnego,

Organizator nie udostępnia miejsc dla widzów, kibiców, osób towarzyszących,
Trasa całego Biegu oznaczona jest na całej długości taśmami zabezpieczającym,
a wstęp na trasę Biegu mają wyłącznie uczestnicy,

Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych sędziów, organizatora,
służb porządkowych i medycznych.

 

GDZIE MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ NA BIEG GLADIATORA?

 

Aby zapisać się na bieg należy na portalu datasport, wypełnić elektroniczny

formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz dokonać

wpłaty wpisowego. Wyjątek stanowią zapisy do serii ELITE.

Zawodnik zapisuje się na określoną serię.
Każda seria liczy po 70 osób
Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia startu włącznie
(w przypadku dostępności miejsc), przy czym Organizator nie gwarantuje pełnego

pakietu startowego dla osób zapisanych później niż tydzień przed wydarzeniem.

Możliwe są zmiany w zapisach (przepisanie, zmiana godziny startu - jeżeli są

jeszcze wolne miejsca w danej serii, zmiana danych), wtedy należy zalogować się

na stronie datasport.pl i wejść w zakładkę: Edycja danych

Warunkiem startu w Biegu jest:
- Zapisanie się na zawody na stronie datasport.pl (nie dotyczy serii Elite),

- Wniesienie opłaty,

- Podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz

świadomości, że udział w Biegu, może łączyć się z ryzykiem odniesienia

kontuzji,

- W przypadku osób, które ukończyły 16 lat - podpisanie przez opiekuna

prawnego oświadczenia o zgodzie na udział w Biegu.

Skuteczne zapisanie się gwarantuje wyłącznie opłacenie startu,
W przypadku zapisania się na zawody i nieopłacenia startu oraz wyczerpania się
miejsc w danej serii, zawodnik nie ma możliwości wniesienia opłaty i startu w tej serii.

 

ZAPISY DRUŻYNOWE - BIEG GLADIATORA

Uczestnicy mogą skorzystać ze zniżki drużynowej:

- Zespół 5-10 osób - 10 %,

- Zespół 11-20 osób – 15%,

- Zespół powyżej 20 osób - 20%.

Aby skorzystać ze zniżki drużynowej należy:
- Każda osoba z drużyny musi założyć konto na portalu datasport.pl

- Poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy do Biegu Gladiatora,

wpisując również nazwę drużyny,

- Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie drużyny przechodzi do opcji: Zapłać

- Wybiera: płatność grupowa, a następnie wybiera drużynę, za którą chce

zapłacić (należy wpisać dokładną nazwę drużyny),

- Wymienione osoby muszą być wcześniej zapisane na Bieg,

- Osoba płaci jednorazowo za całą drużynę z naliczoną już zniżką.

Zniżka drużynowa przysługuje wyłącznie w przypadku jednorazowego wniesienia
opłaty za drużynę.

Późniejsze dopisanie zawodników do zespołu nie uprawnia do zniżki, ale
dopisani zawodnicy są klasyfikowani razem z zespołem.

Nie ma obowiązku, aby członkowie danej drużyny startowali w tej samej serii
biegu,

Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania dodatkowych zniżek, w ramach
prowadzonych akcji promocyjnych,

Opłatę należy wnosić na formularzu zgłoszeniowym www.datasport.pl
Opłata startowa nie podlega zwrotowi,
Istnieje możliwość ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji
z Biegu. W tym przypadku należy wejść na stronę:

- https://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm (link znajduje się również

na stronie zapisów datasport.pl),

Wypełnić poprawnie formularz,

- Wybrać odpowiednią opcję ubezpieczenia,

- W dalszej części formularza zaznaczyć: ubezpieczenie rezygnacji

z uczestnictwa w imprezach sportowych,

- Następnie wpisać datę początku i końca ubezpieczenia oraz wpisać kwotę

opłaty startowej, jaką wpłaciliśmy.

Ubezpieczenie NNW i od kosztów rezygnacji z Biegu jest dobrowolne, zawierane
między Uczestnikiem i Ubezpieczycielem. Wszelkie roszczenia z tego tytułu

należy kierować wyłącznie do Ubezpieczyciela.

W przypadku problemów z rejestracją lub wnoszeniem opłat, prosimy o kontakt:
tel.: 606 678 762 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SERIA ELITE - BIEG GLADIATORA

Zawodnicy serii Elite - biegną na dystansach:

Trasa Normal 7 km.
Trasa Extreme 12 km.
Zawodnicy serii Elite nie mają możliwości wyboru dystansu w trakcie biegu.

W pozostałych seriach, zawodnicy dokonują wyboru dystansu (Normal/Extreme)

w trakcie biegu na rozwidleniu oznaczonym na trasie (nie dotyczy serii Elite).

Bieg Gladiatora jest dla uczestników możliwością sprawdzenia siebie oraz pokonania

własnych słabości. Impreza kierowana jest do każdej osoby, która chciałaby

sprawdzić swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Podczas biegu rywalizuje

się o miano Gladiatora, ale głównym założeniem jest dobra zabawa. Pokonanie

przeszkód może sprawić wiele trudności, ale duma z ukończenia trasy

zrekompensuje wszelkie niedogodności.

 

OPŁATA STARTOWA - BIEG GLADIATORA

 

Wysokość wpisowego zwiększa się wraz ze zbliżającym się terminem zawodów.
O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia
formularza rejestracyjnego.

Terminy i wysokości opłaty:
- 90 PLN - I termin (do 31 grudnia 2018r.)

- 110 PLN - II termin (do 31 stycznia 2019.)

- 120 PLN - III termin (do 28 lutego 2019r.)

- 130 PLN - IV termin (do 31 marca 2019r.)

- 140 PLN - V termin ( do 30 kwietnia 2019r.)

- 150 PLN - VI termin ( do 31 maja 2019r.)

- 160 PLN - VII termin (w dniach 1 - 7 czerwca 2019r.)

- 200 PLN - w dniu zawodów

 

Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej,
Po opłaceniu 10 zł ,w terminie do 24 maja, opłata startowa może być przeniesiona
na innego ( nowego) zawodnika oraz można dokonać zamiany danych w

zgłoszeniu. Po tym terminie zmiany nie będą wprowadzane.

 

ŚWIADCZENIA - BIEG GLADIATORA

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do
zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje

o tego typu sytuacjach zostaną umieszczone na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/Bieggladiatora/ oraz na stronie www.osir.bielawa.pl.

Pakiet startowy, obejmujący między innymi: koszulkę techniczną, opaskę, smycz,
napoje, batony, drobne upominki (pełny skład pakietu zostanie opublikowany

przed zawodami),

Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu
(pod warunkiem dotarcia do mety),

Na mecie: napoje, owoce, ciepły posiłek,
Możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród w konkursach organizowanych
w trakcie zawodów,

Opiekę medyczną,
Niezapomniane wrażenia.
 

PROGRAM ZAWODÓW BIEG GLADIATORA - 8 CZERWCA 2019r.

 

7: 30 - Weryfikacja zawodników w biurze zawodów.

9: 00 - Start serii ELITE (Trasa Normal) - zawodnicy walczący o nagrodę główną

9: 20 - Start serii ELITE (Trasa Extreme) - zawodnicy walczący o nagrodę główną

9: 40 - Start I serii

10: 00 - Start Young

10: 20 - Start II serii

10: 40 - Start III serii

11: 00 - Start Young

11: 20 - Start IV serii

11: 40 - Start V serii

12: 00 - Start Young

12: 20 - Start VI serii

12: 40 - Start VII serii

13: 00 - Start VIII serii

13: 20 - Start IX serii

13: 40 - Start X serii

14: 00 - Start XI serii

14: 20 - Start XII serii

 

KLASYFIKACJE - BIEG GLADIATORA

 

Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

Kobiety i mężczyźni, miejsca I-III, (ELITE) - dystans Normal
Kobiety i mężczyźni, miejsca I-III, (ELITE) - dystans Extreme
Klasyfikacja Drużynowa I-III z dystansu Normal (7 km) oraz Extreme (12 km)
(klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników -

zliczane są czasy zawodników ze wszystkich XIV serii).

Najliczniejsza drużyna
Organizator dopuszcza również możliwość wprowadzenia dodatkowych
nagród i klasyfikacji, w tym za ubiór, postawę fair-play.

 

BEZPIECZEŃSTWO - BIEG GLADIATORA

 

Ze względu na charakter zawodów, uczestnicy muszą mieć świadomość
możliwości odniesienia drobnych zadrapań, siniaków i innych kontuzji

spowodowanymi pokonywaniem survivalowej trasy Biegu, a także wychłodzenia

organizmu.

Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie
zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy

i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.

Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia
z trasy zawodników, których stan wskazuje na wymagający interwencji

medycznej, bądź natychmiastowego ogrzania lub innej opieki.

Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce
o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w

butach z kolcami/.

Organizator zachęca uczestników do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia
od NNW.

 

INFORMACJE OGÓLNE - BIEG GLADIATORA

 

Limit miejsc dla uczestników wynosi 980 osób.
Uczestnikiem Biegu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która
ukończyła 16 lat - za zgodą opiekuna prawnego,

Organizator nie udostępnia miejsc dla widzów, kibiców, osób towarzyszących,
Trasa całego Biegu oznaczona jest na całej długości taśmami zabezpieczającym,
a wstęp na trasę Biegu mają wyłącznie uczestnicy,

Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych sędziów, organizatora,
służb porządkowych i medycznych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - BIEG GLADIATORA

 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie OC.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem

imprezy. Zmiany będą przede wszystkim uwzględniały interes uczestników.

Komunikat dostępny będzie na stronach internetowych: www.datasport.pl,
www.osir.bielawa.pl lub na Facebook.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora
Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować do
następujących osób:

Marcin Samul - Dyrektor Biegu Gladiatora - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czesław Szewczyk - Kierownik Biegu Gladiatora ds. bezpieczeństwa -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519331161,

Rafał Wasiak - Koordynator Biegu Gladiatora ds. zapisów -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519331173.

 

GLADIATOR JUNIOR

 

W zawodach mogą brać udział dzieci w wieku 6-11 lat, (2013-2008)
Zgłaszając uczestnictwo dziecka w zawodach, każdy rodzic/opiekun uczestnika
oświadcza, że:

Dziecko bierze udział w imprezie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna z
pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które

mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia.

Dziecko posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do
uczestnictwa w imprezie.

Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną
dopuszczeni do startu.

 

PROGRAM ZAWODÓW- GLADIATOR JUNIOR

 

8: 30 - 9: 45 - Zapisy i weryfikacja zawodników w biurze zawodów.

10: 00 - Start serii I (ur. 2013-2012)

10: 20 - Start serii II (ur. 2013-2012)

10: 40 - Start Serii III (ur. 2011-2010)

11: 00 - Start serii IV (ur. 2011-2010)

11: 20 - Start serii V (ur. 2009-2008)

11: 40 - Start serii VI (ur. 2009-2008)

12: 00 - Ewentualnie start dwóch dodatkowych serii (50 osób)

12: 40 - Zakończenie zawodów.

13: 30 - Gladiator Kids - bieg dla najmłodszych poniżej 6 lat.

Zawodnik zobowiązany jest do weryfikacji najpóźniej 30 min. przed startem swojej
serii.

Zawodnicy powinni stawić się w punkcie startu zawodów, co najmniej 10 min.
przed rozpoczęciem swojej serii. Na miejscu startu zostanie przeprowadzona

grupowa rozgrzewka i krótka odprawa techniczna.

 

ZASADY ZAPISÓW - GLADIATOR JUNIOR

 

Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się
na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego.

Zawodnik zapisuje się na określoną serię. Każda seria liczy po 25 osób i nie jest
możliwa zmiana serii po zapisaniu się na zawody

Limit uczestników wynosi: 150 osób (VI serii), który może być zwiększony
maksymalnie do 200 osób (seria VII-VIII).

Jeżeli w dniu zawodów zapisze się więcej niż 150 osób, organizator dopuszcza

możliwość utworzenia dwóch dodatkowych serii dla maksymalnie 50 osób.

W przypadku wolnych miejsc w poszczególnej serii, opiekun/rodzic może dopisać
dziecko w dniu zawodów.

Na dodatkowe serie, zapisać można się wyłącznie w dniu zawodów.
 

OPŁATA STARTOWA - GLADIATOR JUNIOR

 

- 15 PLN - I termin (do 03 czerwca 2019r.)

- 25 PLN - II termin wpłata po 03 czerwca 2019r oraz w dniu zawodów.

Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można
dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego,

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W ciągu 14 dni od opłacenia startu,
uczestnik (konsument) może odstąpić umowy. W tym celu należy wysłać

oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z podaniem numeru

konta bankowego. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.

W przypadku problemów z rejestracją lub wnoszeniem opłat, prosimy o kontakt:
tel.: +48 515 941 387 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - GLADIATOR JUNIOR

 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie OC.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem

imprezy. Zmiany będą przede wszystkim uwzględniały interes uczestników.

Komunikat dostępny będzie na stronach internetowych: www.datasport.pl,

www.osir.bielawa.pl lub na Facebook.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora
Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować do
następującej osoby:

Remik Markowski - Koordynator Biegu Gladiator Junior oraz Gladiator Kids -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 690 026 544.

 

GLADIATOR YOUNG

 

W zawodach mogą brać udział dzieci w wieku 12-15 lat, (2007-2004), ukończone
12 lat w dniu startu.

Zgłaszając uczestnictwo dziecka w zawodach, każdy rodzic/opiekun uczestnika
oświadcza, że:

Dziecko bierze udział w imprezie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
z pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy,które

mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia.

Dziecko posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do
uczestnictwa w imprezie.

Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną
dopuszczeni do startu.

 

PROGRAM ZAWODÓW - GLADIATOR YOUNG

 

8: 00 - 9: 45 - Zapisy i weryfikacja zawodników w biurze zawodów.

10: 00 - Start serii I (ur. 2007-2004)

11: 00 - Start serii II (ur. 2007-2004)

12: 00 - Start Serii III (ur. 2007-2004)

13: 00 - Zakończenie zawodów.

Zawodnik zobowiązany jest do weryfikacji najpóźniej 30 min. przed startem swojej
serii.

Zawodnicy powinni stawić się w punkcie startu zawodów, co najmniej 10 min.
przed rozpoczęciem swojej serii. Na miejscu startu zostanie przeprowadzona

grupowa rozgrzewka i krótka odprawa techniczna.

 

ZASADY ZAPISÓW - GLADIATOR YOUNG

 

Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się
na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego.

Zawodnik zapisuje się na określoną serię. Każda seria liczy po 50 osób i nie jest
możliwa zmiana serii po zapisaniu się na zawody.

Limit uczestników wynosi: 150 osób (III serie)
W przypadku wolnych miejsc w poszczególnej serii, opiekun/rodzic może dopisać
dziecko w dniu zawodów.

 

OPŁATA STARTOWA - GLADIATOR YOUNG

 

- 40 PLN - I termin (do 03 czerwca 2019r.)

- 60 PLN - II termin wpłata po 03 czerwca oraz w dniu zawodów.

Po opłaceniu 10 zł w terminie do 24 maja, opłata startowa może być przeniesiona
na innego zawodnika oraz można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W przypadku problemów z rejestracją lub wnoszeniem opłat, prosimy o kontakt:
tel.: +48 515 941 387 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - GLADIATOR YOUNG

 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie OC.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem

imprezy. Zmiany będą przede wszystkim uwzględniały interes uczestników.

Komunikat dostępny będzie na stronach internetowych: www.datasport.pl,
www.osir.bielawa.pl lub na Facebook.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora
Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować do
następującej osoby:

Czesław Szewczyk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519 331 161.